Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Budżet dla Bolesławca uchwalony jednogłośnie

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
21 grudnia Rada Miasta Bolesławiec jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2017 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 172.547.222 zł, po stronie wydatków 168.171.188 zł. Zaplanowana nadwyżka wynosi 4.376.034 zł.
 Budżet dla Bolesławca uchwalony jednogłośnie

 Budżet dla Bolesławca uchwalony jednogłośnie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Budżet dla Bolesławca uchwalony jednogłośnie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Budżet dla Bolesławca uchwalony jednogłośnie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec roku 2017 wyniesie 29.970.948 zł, co stanowi 17,4 % planowanych dochodów.

W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 55 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 16 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 29 % dochodów ogółem.

W roku 2017 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące. Bieżące – stanowią 145.848.667 zł (85 % planowanych dochodów), majątkowe - 26.698.555 zł (15 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji.

Wydatki w kwocie 168.171.188 zł przeznaczono na: wydatki bieżące - 139.339.149 zł (83 %), wydatki majątkowe - 28.832.039 zł (17 %).

Prezydent Bolesławca zwraca uwagę, że wiele inwestycji prorozwojowych nie znajduje się w budżecie miasta. Wśród nich wymienia m.in. zapowiedź budowy nowego mostu na Bobrze, gruntowny remont dworca PKP, budowę obwodnicy. Ruszyła przebudowa DW 297 – południowo-wschodnie obejście Bolesławca. Jednym z elementów inwestycji jest rondo turbinowe, które połączy nową obwodnicę z drogą krajową nr 94.

- Mam przyjemność poinformować, że otrzymałem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad pismo informujące, że rozpoczęcie prac przygotowawczych dla realizacji zadań pt.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim” zostało ujęte w projekcie krajowego Programu Działań na Sieci Drogowej w Zakresie Drogowych Obiektów Inżynierskich – informuje prezydent miasta Piotr Roman.

Dobre informacje otrzymaliśmy również od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Prezes PZLA poinformował pismem, że poparł starania władz miasta Bolesławca oraz działaczy MKS Bolesłavia Bolesławiec o wpisanie budowy stadionu i treningowej hali lekkoatletycznej do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego”.

Również z powiatu dotarła do nas bardzo dobra widomość o planowanej od stycznia 2017 r. realizacji przez powiat projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiacie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W związku z powyższym władze powiatu zwróciły się do Gminy Miejskiej Bolesławiec o udostępnienie z zasobów gminnych pomieszczeń w budynku przy ul. Tysiąclecia 32d na potrzeby utworzenia: mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze interwencyjnym dla osób w kryzysie, mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze wspomaganym ukierunkowanego na wsparcie usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, punktu konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne” – Ośrodek pracy z rodziną, wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Więcej na www.boleslawiec.eu

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 25 września 2022
Imieniny
Aureli, Kamila, Kleofasa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości