Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

- mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

- mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. w formie:

- zbierania uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r.,

- spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 2 lipca 2016 r. w godz. 12:00 -14:00 na terenie bulwaru nad Bobrem (przy wiadukcie kolejowym, ul. Cieszkowskiego), który odbędzie się w celu zebrania uwag i wniosków,

- spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. w godz. 11:00 -13:00 na obszarze przylegającym do byłego domu handlowego „Mieszko” (ul. Asnyka), w celu zebrania uwag i wniosków,

- spotkania konsultacyjnego w dniu 12 lipca 2016 r., godz. 15:00 – 17:00, które odbędzie się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza,

- spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r., w godz. 10:00 – 12:00, w świetlicy na osiedlu Kościuszki (obszar Kościuszki I). Spotkanie zorganizowane jest dla mieszkańców obszarów Kościuszki I i II,

- ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców za pomocą aktywnego kwestionariusza ankiety umieszczonego na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),

- osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, będącej przedmiotem konsultacji, jest Tomasz Gabrysiak, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 305 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz ankieta konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 lipca 2016 r.:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce: Gminny Program Rewitalizacji,

• na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu): w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 3 października 2022
Imieniny
Bogumiła, Gerarda, Józefy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości