Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca

 Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Obszar do rewitalizacji na terenie Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Rada wyznaczyła obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Gminie Miejskiej Bolesławiec mając na celu realizację procesu rewitalizacji. Wyznaczony obszar stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej. Obszar rewitalizacji stanowi 11 % powierzchni Gminy Miejskiej Bolesławiec i aktualnie jest zamieszkały przez 29,9 % mieszkańców.

Uzasadnieniem do uchwały jest m.in. fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to natomiast przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne.

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bolesławcu opracowano diagnozę, która została sporządzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Straży Miejskiej w Bolesławcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazany w diagnozie obszar charakteryzują się cechami obszaru zdegradowanego i wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych.

- Od 2 marca do 3 kwietnia 2016 trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmowały: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, spotkania z mieszkańcami (17 marca 2016 r.), ankiet zbieranych osobiście w formie pisemnej, zbierania uwag ustnych i wykorzystania grup przedstawicielskich (spotkanie zorganizowane dla organizacji pożytku publicznego w dniu 29 marca 2016 r.). Na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec opublikowano informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec, zawierającą dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu, wraz z uwagami i wnioskami, które wpłynęły w czasie trwania konsultacji wraz z odniesieniem się do nich – informuje Tomasz Gabrysiak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.

W oparciu o opracowaną diagnozę miasta Bolesławca oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który obejmuje 29,9 % mieszkańców miasta oraz 11 % jego powierzchni. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umożliwia kontynuowanie procedury opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Więcej na www.boleslawiec.eu

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 6 października 2022
Imieniny
Artura, Fryderyki, Petry

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości