Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


XVII sesja Rady Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad XVII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVII sesji.

3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 grudnia

2015 r.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 

2015 r.

5. Informacje:

5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych

w okresie międzysesyjnym.

6. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.

7. Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących w budynkach przy al. Tysiąclecia nr 32b, nr 32c

i nr 32e w Bolesławcu,

7.2. w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.3. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec,

7.4. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec,

7.5. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec,

7.6. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec

w 2016 roku,

7.7. w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”,

7.8. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec,

7.9. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Bolesławiec,

7.10. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

7.11. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/366/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

7.12. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

7.13. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016 – 2024,

7.14. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,

7.15. w sprawie składu liczbowego i osobowego oraz zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Przerwa:

11.1. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec,

11.2. wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 25 września 2022
Imieniny
Aureli, Kamila, Kleofasa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości