Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Selektywna zbiórka na sesji

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Podczas XIX sesji Rady Miasta Bolesławiec podjęta została uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta.
Selektywna zbiórka na sesji
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach miasta Bolesławiec w wysokości 140 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach miasta Bolesławiec w wysokości 48,15 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT.

Ustalono również górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych określone w wysokości 66,67 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, iż ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Rada gminy określając górne stawki jest zobowiązana do zastosowania niższych stawek, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Gmina zobowiązana jest także zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na świadczenie tego typu usług.

Ustalenie górnych stawek jest niezbędne do wyliczenia opłat ponoszonych przez osoby uchylające się od obowiązku zawarcia stosownych umów. Te osoby będzie obowiązywała maksymalna stawka opłaty tj.: 140 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT. Stawka opłaty zaproponowana w takiej wysokości ma skutecznie zmobilizować właścicieli nieruchomości do zawierania stosownych umów. Natomiast płacone przez właścicieli nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne, stawki wynikają z umowy zawieranej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą zajmującym się tymi usługami

i nie mogą być wyższe od tych określonych w uchwale rady gminy, mogą być jednak niższe.

W związku z tym, że wszyscy mieszkańcy Bolesławca objęci zostali systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów a jednocześnie posiadają stosowne umowy - maksymalną stawką wynikającą z tej uchwały jest kwota: 66,67 zł/m3 netto + VAT.

Dotychczas obowiązująca stawka w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wynosiła 65,55 zł/m3 brutto tj.: 60,70 zł/m3 netto. Zmiana wysokości tej stawki o ok. 10 % wynika ze wzrostu od 1 stycznia 2012 r. stawki opłat za umieszczanie odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) na składowisku odpadów – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012, wzrostu cen paliw i energii, wzrostu inflacji na poziomie 4,3%.

Aktualnie w Bolesławcu sześć firm posiada zezwolenie na świadczenie tych usług, przy czym tylko dwie czynnie je realizują, tj.: MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu i SIMEKO Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Stosowane przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu ceny za odbieranie odpadów komunalnych nie przekraczają górnych stawek opłat, uwzględniając zniżki dotyczące segregacji odpadów. Nie ulegają zmianie natomiast opłaty za wywóz nieczystości ciekłych, które ustalone zostały w 2005 r. na poziomie 48,15 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 1 października 2023
Imieniny
Heloizy, Igora, Remigiusza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl