Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rada Miasta Bolesławiec obradowała 26 kwietnia Przyjęte przez radnych uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska w Bolesławcu.
XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec

XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Uchwała zainicjowana została wnioskiem właściciela nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Powstańców Warszawy, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sporządzenie planu służyć ma uporządkowaniu zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym zmianę zapisów dotyczącą dopuszczenia na wnioskowanym terenie zabudowy szeregowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Zmianie uległa uchwała nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. Zmianą studium zostały objęte dwa obszary: obszar nr 1 o powierzchni 153 ha, zlokalizowany w północnej części Bolesławca, ograniczony od wschodu ulicą Tadeusza Kościuszki (biegnącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297), od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta; obszar nr 2 o powierzchni 1,64 ha, ograniczony od południowego zachodu ul. Bolesława Chrobrego, od południowego wschodu ul. Polną oraz od północy linią kolejową nr 282 (E-30) relacji Miłkowice- Żary. Rozszerzenie zakresu zmiany Studium ma na celu umożliwienie realizacji bieżącej polityki przestrzennej na obszarze miasta Bolesławiec, jak również zachowanie aktualności oraz wewnętrznej spójności Studium.

Rada uchwaliła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w budżecie miasta. Zmiany w budżecie miasta na 2017 r. polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 295.895 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 143.060 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 177.829.599 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 178.303.959 zł.

Podczas XXXV sesji radni wysłuchali również informacji prezydenta i  przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz informacją na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl