Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Inwestycje, nauka, kultura, sport. Skąd pieniądze na projekty w Bolesławcu?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W Bolesławcu powstaje wiele projektów, których celem jest rozwój infrastruktury miejskiej, podniesienie standardów życiowych oraz poszerzenie oferty sportowej, kulturalnej i naukowej.
 Inwestycje, nauka, kultura, sport. Skąd pieniądze na projekty w Bolesławcu?

 Inwestycje, nauka, kultura, sport. Skąd pieniądze na projekty w Bolesławcu?
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławiec zapoznała się z informacją o  stanie realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków. Zaprezentowane zestawienie obejmuje informacje o  projektach ujętych w budżecie miasta Bolesławca, które realizowane są przez Urząd Miasta Bolesławiec oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec i współfinansowane z zewnętrznych środków.

Źródłem współfinansowania zaprezentowanych projektów są środki pochodzące z programów Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Zestawienie obejmuje zarówno projekty, które w roku 2017 są w trakcie realizacji, jak i projekty, które planowane są do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Projekty realizowane przez wydziały Urzędu Miasta Bolesławiec:

●Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau - zadanie realizowane w formie projektu partnerskiego, na podstawie zawartej w dniu 20.12.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje renowację i rozbudowę amfiteatrów w Bolesławcu i Zittau oraz realizację wspólnych wydarzeń kulturalnych. Rezultatem projektu będzie poprawa stanu technicznego i lepsze dostosowanie infrastruktury amfiteatrów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu również zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej obu miast i pogłębienie kontaktów społeczności pogranicza. Termin zakończenia projektu 30.09.2018 r. W dniu 03.01.2017 r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących renowacji amfiteatru w parku miejskim Bolesławcu. Całkowita wartość projektu 945 882,62 EUR, 141 882,42 EUR – wkład własny, 804 000,20 EUR wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Wartość zadania po stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec – 430 412,99 EUR w tym 64 561,97 EUR - wkład własny, 365 851,02 EUR wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Plan na rok 2017 - 39 000 zł ogółem, w tym: 5 850 zł – środki własne, 33 150 zł – środki z EFRR. Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze.

●Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - w ramach projektu zostanie zakupiony zintegrowany system informatyczny do obsługi UM oraz jednostek budżetowych. System będzie zawierał moduły umożliwiające zdalną komunikację między wydziałami i jednostkami na płaszczyźnie: wymiany informacji, obsługi spraw, rozliczeń finansowych, księgowości oraz budżetu. Projekt obejmuje również uruchomienie jednostki centralnej, obsługującej system informacji przestrzennej dla 10 gmin. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez 10 samorządów gminnych – sygnatariuszy "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji". Plan 3 387 725 zł ogółem, w tym: 508 159 zł – środki własne, 2 879 566 – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020. Plan na rok 2017 - 2 777 636 zł ogółem, w tym: 416 645 zł - środki własne, 2 360 991 zł – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Projekty planowane do realizacji:

●Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - zadanie polega na zakupie 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. Ponadto zaplanowano działania promocyjne (oznakowanie zakupionych pojazdów, tablica pamiątkowa, zamieszczenie informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej beneficjenta). Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w związku ze złożeniem w dniu 01.09.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Aktualnie projekt podlega ocenie merytorycznej (obligatoryjnej i fakultatywnej). Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r. Plan 12 820 000 zł ogółem, w tym: 3 974 900 zł – środki własne, 8 845 100 zł – środki w ramach RPO WD 2014 - 2020.

●System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu - zadanie polega na zakupie i montażu 7 elektronicznych, przystankowych tablic informacyjnych stanowiących System Informacji Pasażerskiej. Pojawiać się będzie na nich dokładna informacja o tym, gdzie w danym momencie znajduje się dany autobus i za ile minut dojedzie na przystanek, uwzględniając czas stania np. w korkach czy roboty drogowe. Lokalizacje poszczególnych tablic wyznaczone zostaną w rejonach największego ruchu pasażerskiego, by ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji. Dodatkowo System Informacji Pasażerskiej obejmował będzie dostęp do wirtualnej tablicy, dla każdego przystanku w mieście, za pośrednictwem aplikacji mobilnej myBus online. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Plan 315 000 zł ogółem, w tym: 47 250 zł – środki własne, 267 750 zł – środki z EFRR

●Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa -Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - zadanie planowane do realizacji w ramach projektu partnerskiego przy dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg V-A - Republika Czeska – Polska. Plan 598 500 zł ogółem, w tym: 89 775 zł – środki własne, 508 725 zł - środki z EFRR

●Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - zadanie dotyczy wymiany zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła

i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan 1 300 000 zł ogółem, w tym: 221 000 zł – środki własne, 1 079 000 zł – środki w ramach RPO WD 2014 - 2020

●Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne

w Bolesławcu - zadanie dotyczy przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jako „trzecie miejsce” symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu czy aktywności kulturalnej. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Orientacyjny termin złożenia wniosku aplikacyjnego to luty 2017 r. Wartość zadania ogółem – 15 000 000 zł. Plan na rok 2017 - 3 304 000 zł ogółem, w tym: 496 000 zł - środki własne, 2 808 000 zł – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020.

●Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

Zadanie dotyczy budowy boisk oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2019. Wartość zadania ogółem - 1 895 558,79 zł. Plan na rok 2017 - 200 000 zł ogółem, w tym: 40 000 zł – środki własne, 160 000 zł – środki z EFRR.

●Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną - w ramach zadania w 2017 r. planowane jest wykonanie I etapu zagospodarowania terenu

nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną, polegającego na budowie toru pumptrack do jazdy rowerem i parku sensorycznego. Plan na rok 2017 - 560 000 zł ogółem, w tym: 220 000 zł – środki własne, 340 000 zł – środki w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

●TEN-T passenger transport connections to border regions (Pasażerskie połączenia transportowe regionów granicznych Trans Europejskich Sieci Transportowych) - projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Projekt obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach programu INTERREG Central Europe. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w czerwcu 2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków to wiosna 2017 r. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2019. Plan 294 093 Euro ogółem , w tym: 44 114 Euro – środki własne, 249 979 Euro – środki w ramach programu UE INTERREG Central Europe. Plan na rok 2017 - 92 870 zł ogółem, w tym: 13 931 zł - środki własne, 78 939 zł – środki w ramach programu INTERREG Central Europe.

●Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia - zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie jesienią 2016 r. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w 9 bolesławieckich szkołach w zakresie nauk cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych. Wyposażenie w sprzęt cyfrowy oraz kompletne oprogramowanie dydaktyczne. Termin realizacji projektu: 2017 - 2018. Planowana całkowita wartość projektu: 2 154 996 zł. Planowany wkład własny: 323 250 zł

●Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w lutym 2017 r. W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w SP nr 2 i GS nr 3 w dodatkowe, uatrakcyjniające proces edukacji, środki dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe: matematyczne, przyrodnicze, techniczne - w powiązaniu z elementami edukacji regionalnej przedsiębiorczości, swobodnego komunikowania się w językach obcych. Termin realizacji projektu: 2017 - 2018.

Planowana całkowita wartość projektu: 150 167 zł. Planowany wkład własny: 7 508 zł.

Projekty realizowane Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

●Przypomnieć zapomniane pomniki historii - projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Zadaniem projektu jest wspólne opracowanie i wdrożenie przez obu partnerów programu rewitalizacji zabytków ruchomych: pomników, rzeźb zewnętrznych, małej architektury, kapliczek, epitafiów i nagrobków. Po stronie polskiej zakres działań obejmuje: konserwację części rzeźb w lapidarium przy budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 w Bolesławcu, wydanie broszury popularyzującej zespół rzeźb w lapidarium oraz organizację mini konferencji. Termin realizacji projektu: listopad 2016 – wrzesień 2017. Całkowita wartość projektu: 139 874zł. Wkład własny: 13 987 zł.

●Współpraca muzeów na rzecz rozwoju edukacji muzealnej na pograniczu polsko-czeskim - projekt realizowany przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do finansowania przez Komitet Monitorujący. Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie w kwietniu 2017 r. Celem projektu jest realizacja wspólnie z partnerem czeskim działań w celu rozwijania edukacji muzealnej w regionie. Zakres działań po stronie polskiej: zakup multimediów do wystawy stałej Działu Historii Miasta, przygotowanie oprogramowania do multimediów, stworzenie nowej strony internetowej muzeum stworzenie aplikacji na smartfony do oprowadzania po muzeum (audioprzewodnik), wspólne przygotowanie wystaw z programami edukacyjnymi.

Termin realizacji projektu: 2017 - 2018. Całkowita wartość projektu: 800 000 zł. Wkład własny: 80 000 zł.

Projekty planowane do realizacji:

●Muzeum atrakcyjne i bezpieczne. Zwiększenie potencjału Muzeum Ceramiki w Bolesławcu poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt wystawienniczy i multimedialny - zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w związku ze złożeniem w dniu 10.06.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Aktualnie projekt podlega ocenie merytorycznej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń/luty 2017 r.

Celem projektu jest doposażenie Muzeum Ceramiki w sprzęt multimedialny z oprogramowaniem oraz sprzęt wystawienniczy, niezbędny do ekspozycji wystaw zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa (gabloty, ścianki i systemy ekspozycyjne, postumenty). Termin realizacji projektu: rok 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 600 000 zł. Planowany wkład własny: 90 000 zł.

●Irene Kowaliska – polska artystka tworząca we Włoszech - zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo Kulturowe / Wspieranie działań muzealnych, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Aktualnie projekt podlega ocenie merytorycznej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Celem projektu jest przybliżenie polskiemu odbiorcy dorobku artystycznego Ireny Kowaliskiej – polskiej artystki, działającej we Włoszech w latach 1931-¬1991. Na ekspozycji zaprezentowana zostanie ceramika I. Kowaliskiej oraz prace współczesnych włoskich ceramików pozostających pod jej wpływem. Wystawie towarzyszyć będzie dwujęzyczna polsko-włoska publikacja monograficzna, wydana w wersji cyfrowej na CD.

Termin realizacji projektu: 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 69 877 zł

Planowany wkład własny: 17 546 zł.

Projekty realizowane przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki

●Tango Milonga - polsko czeskie warsztaty tańca - projekt realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Projekt został zatwierdzony do finansowania przez Komitet Monitorujący. Działania projektowe: cykl comiesięcznych polsko-czeskich warsztatów tanga argentyńskiego. Projekt będzie trwał 12 miesięcy, w okresie luty 2017 – marzec 2018, a udział w nim weźmie około 50 osób z Polski i Czech.

Całkowita wartość projektu: 87 048 zł. Wkład własny: 8 705 zł.

Projekty planowane do realizacji:

●Komedia bez granic – polsko czeskie spotkania filmowe - projekt zakłada przeprowadzenie cyklu siedmiu polsko-czeskich spotkań miłośników komedii filmowych, podczas których odbędą się projekcje filmów i panele dyskusyjne. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 10.01.2017 r. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Termin realizacji projektu: październik 2017 – czerwiec 2018. Planowana całkowita wartość projektu: 89 320 zł. Planowany wkład własny: 8 932 zł

●Ceramika ogniem malowana - festiwal alternatywnych metod wypału ceramiki - zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / Sztuki wizualne, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Projekt zakłada zorganizowanie festiwalu sztuki wypału ceramiki z udziałem najwybitniejszych artystów z Polski współcześnie tworzących ceramikę. Termin realizacji projektu: sierpień 2017 – BŚC. Planowana całkowita wartość projektu: 70 368 zł. Planowany wkład własny: 20 000 zł.

●FILMOTERAPIA czyli 'Chce się żyć'- zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury / Kultura Dostępna, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. W ramach cyklu spotkań prezentowane będą wartościowe dzieła sztuki filmowej. Termin realizacji projektu: marzec – grudzień 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 10 700 zł. Planowany wkład własny: 3 018 zł.

●Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie w Bolesławcu wystawy i katalogi - zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / Sztuki wizualne, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski jest jedynym w Polsce plenerem ceramicznym odbywającym się nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jest prestiżowym wydarzeniem nie tylko na mapie kulturalnej Polski, ale i świata. Skutecznie promuje dorobek wybitnych artystów ceramików – rzeźbiarzy z kraju i z zagranicy kontynuując ceramiczne tradycje. Jego efektem jest coroczna wystawa prac, udokumentowana w wydawanym katalogu. Termin realizacji projektu: sierpień 2017 – grudzień 2018. Planowane wydatki na rok 2017 – 66 560 zł, w tym: 31 760 zł - środki własne.

Planowane wydatki na rok 2018 – 35 000 zł, w tym: 16 760 zł - środki własne.

●Edukacja teatralna dla przedszkolaków ORZEŁEK - zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury / Edukacja kulturalna, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Projekt zakłada organizacje cyklu zajęć teatralnych dla dzieci z bolesławieckich przedszkoli. Termin realizacji projektu: marzec – grudzień 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 30 000 zł. Planowany wkład własny: 7 700 zł.

●Jak Teatralnie - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury / Edukacja kulturalna, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Celem projektu są działania edukacyjno-animacyjne zogniskowane wokół teatru, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Termin realizacji projektu: marzec – listopad 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 32 360 zł

Planowany wkład własny: 9 200 zł.

●Festiwal Kultury Bałkańskiej 17.edycja - zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Narodowych Instytucji Kultury / Kultura ludowa i tradycyjna, w związku ze złożeniem w dniu 30.11.2016 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Termin realizacji projektu: czerwiec 2017.

Planowana całkowita wartość projektu: 43 000 zł. Planowany wkład własny: 10 750 zł.

Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

●Dwa kraje wspólna rzeka" - impreza rekreacyjna. Projekt realizowany jest przez MOSiR przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Działania projektowe: impreza rekreacyjna - spotkanie osób aktywnych z polsko-czeskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu: 61 654 zł. Wkład własny: 6 165 zł.

●Połączeni rzeką- modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu. Projekt realizowany jest MOSiR przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Projekt dotyczy modernizacji istniejącej infrastruktury rekreacyjnoturystycznej (modernizacja odcinków ścieżki o łącznej długości 2 km) oraz wzbogacenia jej o elementy małej architektury, w tym stworzenie strefy odpoczynku, a także postawienie tablic informacyjnych, kierunkowych oraz tzw. ścieżki zdrowia. Okres realizacji projektu: październik 2016 – maj 2017. Całkowita wartość projektu: 134 889 zł. Wkład własny: 13 489 zł.

Projekty planowane do realizacji:

●Euroregionalne Biegi Uliczne- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację.

Projekt opracowany przez MOSiR zakładający organizację spotkania osób aktywnych ruchowo z polsko-czeskiego pogranicza. Planowany termin realizacji projektu: marzec 2017 – czerwiec 2017. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Planowana całkowita wartość projektu: 62 662 zł. Planowany wkład własny:

6 266 zł.

●Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice. Projekt opracowany przez MOSiR zakładający spotkanie najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza oraz ich rodziców i opiekunów, które zorganizowane zostanie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Bolesławcu w dniu 27.05.2017 r. Planowany termin realizacji projektu: marzec 2017 – czerwiec 2017. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 10.01.2017 r. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Planowana całkowita wartość projektu: 70 713 zł. Planowany wkład własny: 7 071 zł

●Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów. Projekt zakładający dwudniowe spotkanie seniorów, środowisk senioralnych z polsko-czeskiego pogranicza, które odbędzie się w Bolesławcu. Planowany termin realizacji projektu: 31.03.2017 - 12.06.2017. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 10.01.2017 r. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Planowana całkowita wartość projektu: 63 090 zł. Planowany wkład własny: 6 309 zł.

●Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej. Projekt zakładający organizację międzynarodowych zawodów pływackich dla wszystkich grup wiekowych. Planowany termin realizacji projektu: marzec 2017 – lipiec 2017. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Planowana całkowita wartość projektu: 86 931 zł. Planowany wkład własny: 8 693 zł.

Projekty realizowane przez szkoły i przedszkola:

●Arteterapia kluczem do dobrej integracji - projekt realizowany jest przez MPP nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy współfinansowaniu ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa.

Celem projektu jest poszerzenie współpracy z czeskimi partnerami opierające się na integracji dzieci z deficytami rozwojowymi z dziećmi zdrowymi oraz włączeniu do współpracy rodziców zarówno polskich i czeskich. Działania projektu będą opierały się na wiadomościach i umiejętnościach zdobytych na warsztatach metodycznych. Całkowita wartość projektu: 80 100 zł. Wkład własny: 8 010 zł.

●Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę - projekt realizowany jest przez MPP nr 3 i MPP nr 6 przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. W ramach projektu planowane są wspólne działania proekologiczne z dziećmi i nauczycielami z Jablonne i Doksy. Całkowita wartość projektu: 63 000 zł. Wkład własny: 6 300 zł.

●Mały badacz i odkrywca - projekt realizowany jest przez MPP nr 2 przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Działania projektowe będą rozwijać w dziecku szacunek dla jego tożsamości kulturowej, języka i wartości dla kraju w którym mieszka, jak i dla innych kultur. Całkowita wartość projektu: 68 422 zł. Wkład własny: 6 842 zł.

●Przedszkolne podróże do krainy przyrody - projekt realizowany jest przez MPP nr 5 przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Działania zaplanowane w projekcie: warsztaty dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne „Czysty las wokół nas”, zajęcia edukacyjne „Mały odkrywca eksperymentuje”, wycieczka do Wrzosowej Krainy, Eko – festiwal. Całkowita wartość projektu: 67 667 zł. Wkład własny: 6 767 zł.

●Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki - projekt realizowany jest przez MPP nr 4 przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Projekt realizowany jest w okresie listopad 2016 – październik 2017. Celem projektu jest promocja zdrowego żywienia, poznanie regionalnych kuchni, poznanie zabaw, metod i form pracy promujących ruch przyczyniający się zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym w szczególności otyłości i chorobom wieńcowym oraz cukrzycy. Całkowita wartość projektu: 74 398 zł. Wkład własny: 7 440 zł.

●A to ciekawe… Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa - projekt realizowany jest przez MZS nr 3 przy współfinansowaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat i ma na celu pogłębianie świadomości własnej tożsamości kulturowej i korzeni kulturowych, rozwijanie edukacji międzykulturowej. Efektem końcowym będzie stworzony przez młodzież przewodnik (papierowy i internetowy) prezentujący najciekawsze miejsca. Okres realizacji projektu: 02.01 - 03.11.2017. Całkowita wartość projektu: 11 231 zł. Wkład własny: 1 123 zł.

Projekty planowane do realizacji:

●Sprawność to podstawa, sport to też zabawa - projekt współpracy szkół w dziedzinie sportu opracowany przez MZS nr 2. Planowany termin realizacji projektu czerwiec 2017 – maj 2018. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 10.01.2017 r. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017 r. Planowana całkowita wartość projektu: 85 810 zł. Planowany wkład własny: 8 581 zł.

●Zdrowy styl życia wspólnym celem integracji - projekt opracowany przez MZS nr 3 skierowany do dzieci w wieku 8 - 11 lat z Polski i Czech. Projekt zakłada działania promujące zdrowy stylu życia, zarówno w wymiarze fizycznym jak i psychicznym. Podsumowaniem projektu będzie finałowy spektakl oraz książka kucharska. Planowany termin realizacji projektu: maj 2017 – lipiec 2017. Realizacja projektu jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V Polska – Czechy 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu marzec 2017. Planowana całkowita wartość projektu: 44 000 zł.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umDzisiaj
Niedziela 22 kwietnia 2018
Imieniny
Łukasza, Kai, Nastazji
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl