Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Internet dobro wspólne

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do projektu pn. „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie naszego miasta. Realizacja projektu spowoduje radykalne zmniejszenie się różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Rodziny, które wezmą udział w projekcie, otrzymają, na zasadzie użyczenia, zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ponadto po dwie osoby z każdej rodziny uczestniczyć będą w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Nabór rodzin z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec prowadzony jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu wśród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W szczególności Beneficjenci wyłaniani są spośród rodzin:

1. spełniających kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

2. spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

3. dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych,

4. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

5. posiadających warunki lokalowe do zainstalowania sprzętu (wg oceny pracowników socjalnych MOPS).

Spośród ww. rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wyłoniona zostanie grupa docelowa 200 beneficjentów ostatecznych (plus 20 beneficjentów na liście rezerwowej).

Projektem nie mogą zostać objęte rodziny, które wg oceny pracowników socjalnych MOPS mogłyby zniszczyć, zdewastować lub wykorzystać otrzymany zestaw komputerowy niezgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie spełniających ww. kryteria prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Cicha 7,

59-700 Bolesławiec) bezpośrednio do pracowników socjalnych : Iwony Marcinkiewicz i Danuty Owczarek w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00 w celu zapoznania się ze szczegółami projektu oraz podpisania stosownej Deklaracji.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


UMo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 6 czerwca 2020
Imieniny
Laury, Laurentego, Nory

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości