Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

LII sesja Rady Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
26 kwietnia obradowała Rada Miasta Bolesławiec. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejska Bolesławiec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI.
LII sesja Rady Miasta Bolesławiec

LII sesja Rady Miasta Bolesławiec
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że 15 października 2020 r. gminy i powiaty Zachodniego Obszaru Integracji podpisały „Porozumienie o współpracy określające zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI)” na lata 2021 - 2027. Celem tego porozumienia było określenie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania i zatwierdzenia dokumentu programowego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI). Na podstawie art. 10 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej na lat 2021 – 2027 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, zwiększenia zaangażowania samorządów lokalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w oparciu o postanowienia „Porozumienia” podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zachodni Obszar Integracji obejmuje teren, który geograficznie pokrywa się z obszarem gmin: Gmina Miejska Bolesławiec; Gmina Miejska Lubań; Gmina Miejska Zgorzelec; Miasto i Gmina Bogatynia; Gmina Bolesławiec; Gmina Gromadka; Gmina Lubań; Miasto i Gmina Nowogrodziec; Gmina Osiecznica; Miasto i Gmina Pieńsk; Gmina Platerówka; Gmina Siekierczyn; Gmina Sulików; Gmina Warta Bolesławiecka; Miasto i Gmina Węgliniec; Gmina Miejska Zawidów; Gmina Zgorzelec; Powiat Bolesławiecki (w całości); Powiat Lubański (w części); Powiat Zgorzelecki (w całości).

W porządku obrad znalazła się również uchwała zmieniająca dotychczasową uchwałę nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Zasadnicza zmiana dotyczy zwiększenia wysokości dotacji, co wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców i społeczność lokalną. Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 100 % poniesionych wydatków przez ROD ubiegające się o dotację, jednak w kwocie nie wyższej niż 50 000 zł.

Podczas sesji zatwierdzono wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec. Funkcję tę pełnić będzie radna Agnieszka Słota.

Rada zapoznała się z informacjami prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Kolejne punkty dotyczyły sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz informacji na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 7 czerwca 2023
Imieniny
Ariadny, Jarosława, Roberta

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl