Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Obowiązkowa segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Obowiązkowa  segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby

Obowiązkowa  segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Obowiązkowa  segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Obowiązkowa  segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Obowiązkowa  segregacja śmieci. Stawka opłaty za odpady wynosi 26 zł od każdej osoby
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Radni uchwalili, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości 26 zł od każdej osoby. Rada ustaliła również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała określa zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj. w wysokości 1,00 zł na każdego mieszkańca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2021 rok wynoszą 10 300 378 zł. W Bolesławcu liczba osób deklarujących powstawanie odpadów komunalnych na ich nieruchomościach to 32067. Stawka opłaty na poziomie 26 zł od jednego mieszkańca, zapewni zbilansowanie się systemu. Nowe uprawnienia Straży Miejskiej zintensyfikują działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zweryfikowanie wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Z pobranych opłat, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty: wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

W latach 2013-2018 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości pokrywały wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 r. poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 2 172 250,01 zł. W związku z powyższym, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wystąpiła konieczność ponownego skalkulowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprowadzenie do zbilansowania opłaty oraz kosztów funkcjonowania systemu wymaga urealnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 27 listopada 2020
Imieniny
Franciszka, Kseni, Maksymiliana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości