Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

XIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
20 maja obradowała Rada Miasta Bolesławiec. XIX sesja zwołana została na wniosek Prezydenta Miasta Bolesławiec i obradowała w zdalnym trybie.
 XIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

Radni podjęli trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic Góralska – S. Staszica, przy ul. Leśnej oraz w rejonie ulic Skalna – Zabobrze.

Rada udzieliła z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec dotację w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, niestanowiących jej własności. Dotację udzielono na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dotacja zwiększa dotację udzieloną wnioskodawcy na realizację zadania pn.: Konserwacja i renowacja grupy rzeźbiarskiej "Jezus przyjaciel dzieci" zlokalizowanej na Placu Zamkowym w Bolesławcu.

Radni wyrazili zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej i ul. Jagiellonów.

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania planowane jest od 1 stycznia 2021 r. Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych na terenie miasta Bolesławiec obejmuje obszary charakteryzujące się znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczone ulicami: 1) ul. Zgorzelecka (od ul. Władysława Łokietka do ul. Bolesława Prusa), 2) ul. Dolne Młyny (od ul. Wesołej do ul. Zgorzeleckiej), 3) ul. Grunwaldzka (cała), 4) ul. Targowa (cała), 5) ul. Górne Młyny (od ul. Władysława Łokietka do ul. Małej), 6) ul. Mała (cała), 7) ul. Piaskowa (cała), 8) ul. Bolesława Kubika (cała), 9) ul. Obrońców Helu (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 10) ul. Armii Krajowej (cała), 11) ul. Szkolna (cała), 12) Aleja Partyzantów (cała), 13) ul. Magistracka (cała), 14) Plac Zamkowy (cała), 15) ul. 1 Maja (cała), 16) ul. Karpecka (cała), 17) ul. Braci Śniadeckich (cała), 18) ul. Kutuzowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 19) ul. Teatralna (cała), 20) ul. Sądowa (cała), 21) ul. Adama Mickiewicza (cała), 22) ul. Ignacego Daszyńskiego (cała), 23) ul. Ogrodowa, 24) ul. Plac Wolności (cała), 25) ul. Komuny Paryskiej (cała), 26) ul. Wąska (cała), 27) ul. Bankowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 28) ul. Mikołaja Brody (cała), Id: 20A20F9B-FFB1-4272-AC1D-291BBB7F0260. Projekt Strona 1 29) ul. Marcina Opitza (cała), 30) ul. Michała Drzymały (cała), 31) ul. Józefa Wybickiego (cała), 32) ul. Karola Miarki (cała), 33) ul. Fryderyka Chopina (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 34) ul. Zacisze (cała), 35) ul. Kościelna (cała), 36) ul. Bartosza Głowackiego (cała), 37) ul. Sierpnia ’80 (cała), 38) Plac Piłsudskiego (cały), 39) ul. Ignacego Łukasiewicza (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 40) ul. Adama Asnyka (cała), 41) ul. Polna (od ul. Adama Asnyka do ul. Bolesława Chrobrego), 42) ul. Juliusza Słowackiego (cała), 43) ul. Kaszubska (cała), 44) ul. Żwirki i Wigury (cała), 45) ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów (cała), 46) ul. Dzieci Wrześni (cała), 47) ul. Górników (cała), 48) ul. Piotra i Pawła (cała), 49) ul. Królowej Jadwigi (cała), 50) ul. Fabryczna (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 51) ul. Parkowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 52) ul. Bielska (cała), 53) ul. Cicha (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 54) ul. Tadka Jasińskiego (cała), 55) ul. Spółdzielcza (od ul. Tadka Jasińskiego wraz z przylegającym parkingiem), 56) ul. Zygmunta Augusta.

Kolejne uchwały dotyczyły nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu oraz zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałą nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr X/119/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec.

Dwie uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Pomoc udzielona została na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec - Bożejowice, Ocice - Gościszów, Gościszów - Mściszów". W budżecie Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2020 zostały zabezpieczone środki w wysokości 56 000 zł (przebudowa drogi powiatowej Nr 2280),

Pomoc finansowa Powiatowi Bolesławieckiemu dotyczy również realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280 na odcinku Bolesławiec - Stare Jaroszowice". W budżecie Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2020 zostały zabezpieczone środki w wysokości 82 600 zł.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Kolejna uchwała dotyczyła trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rada zatwierdziła zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 103/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. W związku ze szczególną sytuacją związaną z obecnością w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i nasilającym się zagrożeniem zachorowań, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Bolesławca, zakazuje się organizacji planowanych zajęć i imprez w miejskich jednostkach: Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Wiedzy, Muzeum Ceramiki, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Termin obowiązywania zakazu określa się do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie. Zaleca się dyrektorom jednostek podjęcie wszelkich możliwych działań minimalizujących powstałe z tego tytułu zobowiązania finansowe oraz niepodejmowanie w okresie trwania zakazu jakichkolwiek działań skutkujących zobowiązaniami finansowymi związanymi z ewentualną organizacją imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych do końca 2020 roku

Rada podjęła uchwałę sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Rada uznała, że wniesiona petycja w sprawie zmiany orła czarnego na biały w herbie miasta Bolesławiec nie zasługuje na uwzględnienie. Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu na kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające).

Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia na obszarze całego kraju od dnia 12 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV 2 oraz wejście w życie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w sposób znaczący utrudnia funkcjonowanie większości przedsiębiorstw. Wobec powyższego zaistniała potrzeba wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec konkretnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Rada zdecydowała w sprawie opłaty prolongacyjnej. Opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co V 2. Rada wprowadziła również zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawka za zajęcie 1 m kw. powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności wynosi 1 zł. Obniżenie stawek obejmuje umieszczone w pasie drogowym: stoiska (stragany) handlowe, usługowe, wystawowe i ekspozycyjne oraz ogródki gastronomiczne i piwne. Obniżoną stawkę opłaty planuje się utrzymać do końca roku.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Wtorek 29 września 2020
Imieniny
Michaliny, Michała, Rafała

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości