Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
26 czerwca Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

 Absolutorium dla prezydenta Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Absolutorium dla prezydenta Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. Absolutorium dla prezydenta Bolesławca
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2018 i debacie w tym temacie. Raport jest źródłem wiedzy o działalności samorządu miejskiego, o Bolesławcu oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności mieszkańców.

Raport został opracowywany na podstawie materiałów z wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których udziały ma Gmina Miejska Bolesławiec. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca.

Absolutorium poprzedziło również udzielenie wotum zaufania prezydentowi Bolesławca oraz sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2018 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Dokonując zmian w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta działał w tym zakresie w granicach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta oraz własnych kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Przy wykonywaniu budżetu, Prezydent Miasta kierował się zasadami określonymi w rozdziale „Zasady gospodarowania środkami publicznymi” ustawy o finansach publicznych:

- przestrzegał zakazu przekazywania środków publicznych pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imiennie wymienionych wydatków (budżet obejmuje całość pobieranych wpływów oraz dokonywanych wydatków i rozchodów),

- stosował zasady powszechności i równości w dostępie do realizacji zadań publicznych (np. udzielanie dotacji z budżetu różnym podmiotom bez względu na ich przynależność sektorową – sektor publiczny lub niepubliczny);

- wydatkował środki publiczne zgodnie z celami i maksymalnymi limitami ustalonymi w uchwale budżetowej oraz w planie finansowym w sposób celowy, oszczędny, efektywny, przestrzegając zasadę legalności, rzetelności, jawności i przejrzystości;

- zaciągał zobowiązania zgodnie z kwotami ustalonymi w planie wydatków na 2018 rok i z udzielonymi przez Radę Miasta upoważnieniami;

- przyznawał środki publiczne na realizację zadań przygotowując oferty nie zawierające znamion czynów nieuczciwej konkurencji (niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych);

- lokował wolne środki na rachunkach bankowych poza bankiem prowadzącym obsługę bankową uzyskując korzystniejsze warunki;

- udzielał ulg dotyczących należności pieniężnych stosując obowiązujące przepisy (KPA, Ordynacja podatkowa, uchwały Rady Miasta Bolesławiec).

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi opowiedziało się 17 radnych, bez głosów „przeciw” i 4 głosach wstrzymujących się.

Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Więcej na www.boleslawiec.eu

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 5 czerwca 2020
Imieniny
Bonifacego, Kiry, Waltera

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości