Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Obradowała Rada Miasta Bolesławiec

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
27 lutego odbyła się V sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna – B. Chrobrego.
Obradowała Rada Miasta Bolesławiec

Obradowała Rada Miasta Bolesławiec
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Także w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby.

Z powodu nowego przystanku komunikacyjnego, na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu, na ul. Gen. J. Bema, podjęto uchwałę dotyczącą określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec. Radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Bolesławca na 2019 r.

Uchwalono zmianę statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w związku z poszerzeniem działalności o prowadzenie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zmiana wpisuje się w planowane działania edukacyjne i założenia koncepcji pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy i znacznie wzbogaci ofertę usług.

Rada podjęła uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu. Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3. Ponadto do Szkoły zostało włączone Gimnazjum Samorządowe nr 2 z siedzibą przy ul. Bielskiej. W budynku przy ul. Bielskiej uczyli się uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych (Gimnazjum Samorządowego nr 2 i nr 3). Uwzględniając fakt, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończy się nauka ostatnich III klas gimnazjalnych, to w budynku będą mogły się uczyć już tylko uczniowie szkół podstawowych. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 mieszczą się wszyscy uczniowie klas I –VIII, a obiekt szkolny przy ul. Bielskiej będzie mógł służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 4. Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody powstała w wyniku przekształcenia z mocy prawa z sześcioletniej SP nr 4, która funkcjonowała w dwóch budynkach. Zgodnie z planem nowej sieci szkolnej, która będzie obowiązywała od 1 września 2019 r. liczba uczniów w SP nr 4 będzie utrzymywała się na poziomie średnio 4 oddziałów każdego rocznika, co daje 32 oddziały, które będą realizowały obowiązek szkolny w obiektach przy ul. Mikołaja Brody i ul. Bielskiej.

Podczas sesji uchwalono formy i tryb przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Bolesławca. W tym roku do Bolesławca przybyła już jedna trzyosobowa rodzina z Kazachstanu.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Główne pozycje dotyczą budowy parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie" oraz realizacji zadania "Zakup taboru autobusowego - 2 niskopodłogowych autobusów o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych”. Plan dochodów po zmianach wynosi 184 402 623 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 179 576 501,28 zł.

Podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec, nastąpiły zmiany dotyczące Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania. Rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Uchwała została odesłana do dalszych prac w komisji.

Podczas sesji radni zapoznali się z informacjami prezydenta Bolesławca o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, o wydanych decyzjach i zgłoszonych żądaniach w sprawie wzrostu/spadku wartości nieruchomości oraz informacją przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące stanu realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umDzisiaj
Sobota 21 września 2019
Imieniny
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
o © 2007 - 2019 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl